Giấy Kodak, khổ A5, 230g, 100 tờ/xấp

Parrot
Giấy Kodak, khổ A5, 230g, 100 tờ/xấp
1343

40,000 VND

Hỗ trợ mua hàng
Hỗ trợ Online
Hỗ trợ kinh doanh
Hỗ trợ tư vấn
Hỗ trợ tư vấn
Hỗ trợ tư vấn
Thông tin kỹ thuật
  • Loại giấy: Giấy Kodak, khổ A5
  • Định lượng: 230g
  • Số lượng: 100 tờ/xấp

Sản phẩm cùng thương hiệu